Hạt Giống Cỏ

 1. Hạt giống Cỏ ba lá 333AQ -13% 0ff
  Hạt giống Cỏ ba lá 333AQ
  65,000đ 75,000đ
  10gr(>500 hạt)
 2. Hạt giống cỏ Lai Sudan Super BMR
  45,000đ
  100gr/Không lông
 3. Hạt giống Cỏ thảm Bermuda - Gói 5gr
  35,000đ
  Hạt trần-5gr(~3-5m2)