Hạt Giống Củ

  1. Hạt giống Cà rốt tím F1
    25,000đ
    0.2gr ~ (100 Hạt)
  2. Hạt giống Su hào tím 332AQ
    10,000đ
    0.5gr (~50 hạt)