Hạt Giống Củ

  1. Hạt giống Cà rốt tím F1
    20,000đ
    0.2gr (~100 hạt)
  2. Hạt giống Su hào tím 332AQ
    10,000đ
    0.5gr (~50 hạt)