Hạt Giống Dâu Tây

  1. Hạt giống Dâu tây đỏ 508AQ
    25,000đ
    0.02gr (~50 hạt)