Hạt Giống Dưa Lê

  1. Hạt giống Dưa lê Hàn Quốc F1
    10,000đ
    0.2gr (~15 hạt)
  2. Hạt giống Dưa lê tròn xanh F1
    15,000đ
    0.2gr (~ 20 hạt)