Hạt Giống Khổ Qua

  1. Hạt giống Khổ qua trái xanh F1
    15,000đ
    2gr ( 10 Hạt )