Hạt Giống Ớt

 1. Hạt giống Ớt chỉ địa 619AQ
  15,000đ
  0.1gr(~15 Hạt)
 2. Hạt giống Ớt chuông vàng 238AQ -16% 0ff
  Hạt giống Ớt chuông vàng 238AQ
  10,000đ 12,000đ
  0.1gr (~15 hạt)