Hạt Giống Quả

 1. Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 AQ -25% 0ff
  Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 AQ
  15,000đ 20,000đ
  2gr ~ 8 hạt
 2. Hạt giống Bí đao chanh F1 588AQ - Chịu mưa -25% 0ff
  Hạt giống Bí đao chanh F1 588AQ - Chịu mưa
  15,000đ 20,000đ
  0.2gr (~10 hạt)
 3. Hạt giống Bí đỏ ăn non F1
  25,000đ
  2gr(>10 hạt)
 4. Hạt giống Bí đỏ da cóc F1
  20,000đ
  1gr (>10 hạt)
 5. Hạt giống Cà dĩa da ếch
  10,000đ
  0.2gr(~35 Hạt)
 6. Hạt giống Cà nâu cơm xanh
  10,000đ
  0.2gr (~30 Hạt)
 7. Hạt giống Cà tím trái dài AQ
  10,000đ
  0.1gr ( ~50 Hạt)
 8. Hạt giống Cà tím tròn F1
  10,000đ
  0.1gr (~20 hạt)