Hạt Giống Quả

 1. Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 407AQ -25% 0ff
  Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 407AQ
  15,000đ 20,000đ
  2gr(~8 hạt)
 2. Hạt giống Bí đao chanh F1 588AQ - Chịu mưa -25% 0ff
  Hạt giống Bí đao chanh F1 588AQ - Chịu mưa
  15,000đ 20,000đ
  0.2gr (~10 hạt)
 3. Hạt giống Cà chua F1 490HQ
  35,000đ
  0.05gr(~15 Hạt)
 4. Hạt giống Cà dĩa da ếch 443AQ
  10,000đ
  0.2gr(~35 Hạt)
 5. Hạt giống Cà nâu cơm xanh 451AQ
  10,000đ
  0.2gr (~30 Hạt)
 6. Hạt giống Cà tím tròn F1 440AQ
  10,000đ
  0.1gr(~20 hạt)