Hạt Giống Thảo Dược

 1. Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ -25% 0ff
  Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ
  15,000đ 20,000đ
  0.5gr (~10 Hạt)
 2. Hạt giống Hương thảo 689AQ
  30,000đ
  0.03gr (~30 Hạt)