Sản phẩm

 1. Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ -25% 0ff
  Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ
  15,000đ 20,000đ
  0.5gr (~10 Hạt)
 2. Hạt giống Bắp cải xanh F1 507AQ
  15,000đ
  0.1gr ( ~15 Hạt)
 3. Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 AQ -25% 0ff
  Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 AQ
  15,000đ 20,000đ
  2gr ~ 8 hạt
 4. Hạt giống Bí đao chanh F1 588AQ - Chịu mưa -25% 0ff
  Hạt giống Bí đao chanh F1 588AQ - Chịu mưa
  15,000đ 20,000đ
  0.2gr (~10 hạt)
 5. Hạt giống Bí đỏ ăn non F1
  25,000đ
  2gr(>10 hạt)
 6. Hạt giống Bí đỏ da cóc F1
  20,000đ
  1gr (>10 hạt)
 7. Hạt giống Bụp giấm - Atiso đỏ 602AQ -33% 0ff
 8. Hạt giống Cà dĩa da ếch
  10,000đ
  0.2gr(~35 Hạt)
 9. Hạt giống Cà nâu cơm xanh
  10,000đ
  0.2gr (~30 Hạt)